Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

Stosowanie leków dla pszczół

(zalecenia producentów)

Apiwarol (tabletki do spalania z amitrazą 12.5mg)

Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej. Tabletkę ująć w szczypce i zapalić, powstały ewentualnie płomień zdmuchnąć. Tlącą się tabletkę położyć na wąskim (3‑4 cm) pasku gęstej siatki metalowej, lub specjalnie wygiętym podajniku z drutu, co ułatwia dostęp powietrza do tabletki. Tlącą tabletkę wraz z siatką wprowadzić przez wylot do ula umieszczając ją na dennicy pod ramkami. Zamknąć wylot na okres 20 minut. Następnie wylot otworzyć i sprawdzić czy tabletka uległa spaleniu. Jeśli tabletka nie spaliła się zabieg należy powtórzyć. Najlepsze wyniki w zwalczaniu warrozy uzyskuje się przeprowadzając odymianie wiosną dwukrotnie i jesienią dwu‑ lub trzykrotnie w odstępach 4‑6 dni, kiedy w ulu znajduje się najmniejsza ilość zasklepionego czerwiu.
Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.
Nie odymiać pszczół przy temperaturze niższej niż +10°C


Bayvarol (paski z flumetryną 3.6mg)

Paski zawieszamy pomiędzy ramkami w części gniazdowej każdego ula. W rodzinach w pełni rozwiniętych 4 paski, w odkładach 2 paski, w ulach wielokorpusowych 4 paski w każdym korpusie gniazdowym. W rodzinach bez czerwiu paski należy pozostawiać w ulach przez 15 dni. Przy obecności czerwiu paski powinny pozostawać w gnieździe przez 42 dni. Należy zadbać aby pszczoły miały dostęp do obydwu stron pasków. Preparat stosować w okresie pełnej aktywności pszczół, po miodobraniu (od końca lipca do połowy września). Stosowanie preparatu przy niskiej temperaturze obniża efekt leczniczy.
Nie stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego.
Nie pozostawiać pasków dłużej niż 6 tygodni ‑ powoduje to uodparnianie się roztoczy na stosowany preparat; nie poprawia efektu leczniczego.


Biowar 500 (paski z amitrazą 500mg)

Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce: 2 paski/1 ul. Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół. Paski zawiesić w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do ich obu stron, co uzyskuje się poprzez zachowanie odpowiedniego odstępu miedzy ramkami. Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie. Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym.


  2019-10-08 Strona główna