Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2018 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

(za stroną internetową WZP w Łodzi)

21 grudnia 2018 roku Rejonowe Koło Pszczelarskie w Aleksandrowie Łódzkim zorganizowało spotkanie opłatkowe członków tego, drugiego co do wielkości, koła zrzeszonego w ramach struktur WZP w Łodzi. Spotkanie uświetnili swoją obecnością: prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego pan Tadeusz Dylon, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego pan Jacek Lipiński wraz z panią Kingą Andrysiak Janiak, pani Maria Kaczorowska -  dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z mężem, Prezes WZP w Łodzi pan Bartłomiej Piotrowski i kapelan pszczelarzy Diecezji Łódzkiej ksiądz Wiesław Kamiński.

Na początku spotkania, pełniący rolę gospodarza, prezes RKP w Aleksandrowie Łódzkim pan Dariusz Ruda powitał przybyłych gości, a następnie przystąpiono do wręczania odznaczeń. Najwyższe odznaczenie pszczelarskie -  statuetkę ks. Jana Dzierżona otrzymał pan Marcin Szczeciński, sekretarz Zarządu Koła, medal ks. Dzierżona - pan Marek Mistrzak, skarbnik Koła, złote odznaki odebrali panowie: Bogdan Niedzwiedź, Grzegorz Piestrzyński, Grzegorz Łuczak, Tadeusz Smejda, Krzysztof Stachera i Dariusz Serafiński, srebrną panowie: Jan Nieborak, Andrzej Poradecki i Wojciech Sokołowski, a brązową panowie: Zdzisław Płonek i Piotr Świderski.  


Po części oficjalnej spotkania i życzeniach podczas dzielenia się opłatkiem rozpoczęło się wspólne kolędowanie.


powitanie przez D.Rudę
p. K.Andrysiak Janiak, p. J.Lipiński
p. M.Kaczorowska z mężem
z p. B.Piotrowskim i pp. Mistrzakami
wręczenie statuetki
podziękowanie
wręczenie medalu
wręczenie złotych odznak PZP
wręczenie srebrnej odznaki PZP
wręczenie brązowych odznak PZP
pierwsza zaśpiewana kolęda
i kolejne

Powrót do strony głównej