Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

Jak przystąpić do naszego Koła

(i jak z niego wystąpić)

Logo PZP Zielona tablica z nazwą koła logo WZP w Łodzi


Nasze Koło Pszczelarskie jest zrzeszone w Polskim Związku Pszczelarskim (PZP) za pośrednictwem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi (WZP) więc wstępując do Koła wstępuje się do obu tych organizacji.

Funkcjonowanie Koła regulują: statut PZPstatut WZP w Łodzi. Członkowie związku zobowiązani są do dbania o dobre imię organizacji i godność pszczelarza (przestrzegania zasad etyki pszczelarskiej).
Więcej informacji na temat Koła (jego historii, władz, siedziby) można znależć na stronie „o nas”.
Zapraszamy do przyjścia na spotkanie by zobaczyć jak funkcjonujemy w Kole.

Starając się o przyjęcie do naszego Koła należy przygotować następujące informacje
o pszczelarzu
:


o jego pasiekach:
oraz wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską

Dokument (deklarację w formie papierowej) należy dostarczyć zarządowi Koła, najlepiej bezpośrednio sekretarzowi. Pozostałe dane i informacje można także przesłać na konto mailowe Koła.
Składki i wpisowe wpłaca się skarbnikowi lub przelewem na konto bankowe Koła.
Członkiem Koła zostaje się po przekazaniu kompletu danych, deklaracji, opłaceniu wpisowego i składek oraz pozytywnej decyzji zarządu Koła.

W przypadku zmiany lub uzupełniania jakichkolwiek zgłoszonych wcześniej danych (adresu zamieszkania, e-mail, numeru tel., numeru konta bankowego, adresów i liczebności pasiek, uzyskania numeru RHD/SB itp.) trzeba jak najszybciej powiadomić sekretarza o zaistniałych zmianach. Jest to szczególnie istotne w lutym i wrześniu bo od przekazanych informacji zależą m.in. możliwości udziału w projektach KOWR lub ubezpieczenia OC pasiek.

Każdy członek Koła może korzystać z indywidualnego konta w naszym serwisie WWW.
Chęć założenia konta należy zgłosić do sekretarza by wspólnie ustalić login i hasło.

W przypadku rezygnacji należy pisemnie powiadomić zarząd Koła (np. osobiście na zebraniu, mailem na adres Koła) wskazując konkretną datę odejścia z Koła. Jeśli to możliwe należy informować zarząd o swojej decyzji przed ważnymi terminami (najlepiej jesienią przed spisem stanu pasiek na dzień 30 września ewentualnie wiosną przed zamknięciem list ubezpieczenia OC).


  2020-03-14 Powrót do strony głównej