Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

O nas

trzy pszczoły na kwiatach

W kole istniejącym od 1982 roku zrzeszonych jest teraz ponad 100 osób z terenu województwa łódzkiego. Koło należy do struktur Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi więc wszyscy jesteśmy członkami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Organizujemy wykłady o tematyce pszczelarskiej i wyjazdy szkoleniowe, wspieramy inicjatywy proekologiczne. Na spotkaniach dzielimy się zdobytą wiedzą i własnymi doświadczeniami.
Nasze działania na rzecz pszczół i środowiska naturalnego oraz wysoka jakość produktów pszczelich są zauważane, doceniane, a także nagradzane co było widać choćby przy okazji spotkania opłatkowego w 2018r, Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, wojewódzkiego konkursu „Tygiel Smaków” czy Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU 2019”.


Prezes Koła
Dariusz Ruda

Zarząd Koła
Grzegorz Piestrzyński (zastępca prezesa)
Marek Mistrzak (skarbnik)
Marcin Szczeciński (sekretarz)
Klaudia Ruda-Romanowska
Stanisław Majewski
Andrzej Matyszewski

Komisja Rewizyjna
Stanisław Bienias (przewodniczący)
Kazimierz Kunicki
Grzegorz Łuczak
Tomasz Plesiński
Zbigniew Siwiński

Delegaci Koła na Walny Zjazd WZP:
Dariusz Ruda
Stanisław Majewski
Dariusz Serafiński
Stanisław Bienias
Grzegorz Piestrzyński
Marek Mistrzak
Klaudia Ruda-Romanowska
Tomasz Plesiński
Justyna Babicka
Piotr Świderski
Włodzimierz Tomczyk

  2019-12-27 Powrót do strony głównej