Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

O nas

trzy pszczoły na kwiatach

W kole istniejącym od 1982 roku zrzeszonych jest teraz ponad 100 osób z terenu województwa łódzkiego. Koło należy do struktur Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi więc wszyscy jesteśmy członkami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Organizujemy wykłady o tematyce pszczelarskiej i wyjazdy szkoleniowe, wspieramy inicjatywy proekologiczne. Na spotkaniach dzielimy się zdobytą wiedzą i własnymi doświadczeniami.
Nasze działania na rzecz pszczół i środowiska naturalnego oraz wysoka jakość produktów pszczelich są zauważane, doceniane, a także nagradzane co było widać choćby przy okazji spotkania opłatkowego w 2018 r., Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, wojewódzkiego konkursu „Tygiel Smaków” czy Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU 2019”.


Prezes Koła
Dariusz Ruda

Zarząd Koła
Grzegorz Piestrzyński (zastępca prezesa)
Klaudia Ruda-Romanowska (sekretarz)
Zbigniew Siwiński (skarbnik)
Marek Mistrzak
Andrzej Matyszewski
Marcin Szczeciński

Komisja Rewizyjna
Tomasz Plesiński (przewodniczący)
Włodzimierz Tomczyk
Zygmunt Kasprzyk
Józef Powalski

Sąd Koleżeński
Stanisław Majewski (przewodniczący)
Robert Kowalski
Marek Majewski
Zdzisław Płonek
Czesław Ruda

Delegaci Koła na Walny Zjazd WZP
Tomasz Czeszczyszyn
Zygmunt Kasprzyk
Robert Kowalski
Jarosław Ługowski
Marek Majewski
Andrzej Matyszewski
Grzegorz Piestrzyński
Tomasz Plesiński
Andrzej Poradecki
Dariusz Ruda
Klaudia Ruda-Romanowska
Piotr Świderski

  2022-05-09 Powrót do strony głównej