Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

O nas

trzy pszczoły na kwiatach

W kole istniejącym od 1982 roku zrzeszonych jest teraz ponad 100 osób z terenu województwa łódzkiego. Koło należy do struktur Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi więc wszyscy jesteśmy członkami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Organizujemy wykłady o tematyce pszczelarskiej i wyjazdy szkoleniowe, wspieramy inicjatywy proekologiczne. Na spotkaniach dzielimy się zdobytą wiedzą i własnymi doświadczeniami.
Nasze działania na rzecz pszczół i środowiska naturalnego oraz wysoka jakość produktów pszczelich są zauważane, doceniane, a także nagradzane co było widać choćby przy okazji spotkania opłatkowego w 2018 r., Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, wojewódzkiego konkursu „Tygiel Smaków”, Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU 2019”, Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU 2022” czy dwustulecia nadania praw miejskich Aleksandrowa Łódzkiego.


Prezes Koła
Dariusz Ruda

Zarząd Koła
Marcin Szczeciński (zastępca prezesa)
Klaudia Ruda (sekretarz)
Zbigniew Siwiński (skarbnik)
Marek Mistrzak
Grzegorz Walczak

Komisja Rewizyjna
Tomasz Plesiński (przewodniczący)
Paweł Hyży
Piotr Plesiński
Włodzimierz Tomczyk

Sąd Koleżeński
Stanisław Majewski (przewodniczący)
Robert Kowalski
Marek Majewski
Zdzisław Płonek
Czesław Ruda

Delegaci Koła na Walny Zjazd WZP
Tomasz Czeszczyszyn
Zygmunt Kasprzyk
Robert Kowalski
Jarosław Ługowski
Marek Majewski
Grzegorz Piestrzyński
Tomasz Plesiński
Andrzej Poradecki
Dariusz Ruda
Klaudia Ruda
Piotr Świderski
Grzegorz Walczak

  2024-03-03 Powrót do strony głównej