Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

O nas

trzy pszczoły na kwiatach

W kole istniejącym od 1982 roku zrzeszonych jest teraz ponad 100 osób z terenu województwa łódzkiego. Organizujemy wykłady o tematyce pszczelarskiej i wyjazdy szkoleniowe, wspieramy inicjatywy proekologiczne. Na spotkaniach dzielimy się zdobytą wiedzą i własnymi doświadczeniami.
Nasze działania na rzecz pszczół i środowiska naturalnego są zauważane i doceniane co było widać choćby przy okazji spotkania opłatkowego w 2018r.


Prezes Koła
Dariusz Ruda

Zarząd Koła
Grzegorz Piestrzyński (zastępca prezesa)
Marek Mistrzak (skarbnik)
Marcin Szczeciński (sekretarz)
Klaudia Ruda
Stanisław Majewski
Andrzej Matyszewski

Komisja Rewizyjna
Stanisław Bienias (przewodniczący)
Kazimierz Kunicki
Grzegorz Łuczak
Tomasz Plesiński
Zbigniew Siwiński

Delegaci Koła na Walny Zjazd WZP:
Dariusz Ruda
Stanisław Majewski
Dariusz Serafiński
Stanisław Bienias
Grzegorz Piestrzyński
Marek Mistrzak
Klaudia Ruda
Tomasz Plesiński
Justyna Babicka
Piotr Świderski
Włodzimierz Tomczyk

  2019-08-03 Powrót do strony głównej