Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

Historia Koła

Zielona tablica z nazwą: Polski Związek Pszczelarski Rejonowe Koło pszczelarskie Nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim

O nas Dojazd Jak wstąpić do Koła


Rys historyczny Koła Pszczelarskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Koło Pszczelarskie w Aleksandrowie Łódzkim powstało 8.12.1981 roku, wyłoniło się ze struktur łódzkich Kół nr 1 i nr 2, a grupa inicjatywna założyła Koło w celu poprawienia organizacji pracy WZP.
Pierwsze zebranie inauguracyjne odbyło się 21.02.1982 roku i od tej daty liczy się historia naszego Koła. Na początku koło liczyło 38 członków, którzy posiadali łącznie 550 rodzin pszczelich. Przyjęto nazwę „Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim”.
Skład pierwszego Zarządu Koła:

	Roman Westwal (prezes)
	Anna Pychowska
	Antoni Dośpiał
	Stanisław Szadkowski
	Eugeniusz Ruda
Rozpoczęcie działalności nie było łatwe gdyż były to czasy stanu wojennego i o każdym spotkaniu należało powiadomić komisarza wojskowego oraz przedstawić kalendarz spotkań. Mimo to w 1982 roku odbyło się 12 spotkań, w trakcie których bardziej doświadczeni koledzy Roman Westwal i Eugeniusz Ruda przygotowywali i przeprowadzali szkolenia dotyczące gospodarki pasiecznej, higieny, stosowania leków i wymiany matek.
Był to czas początków groźnej choroby roztoczowej wywoływanej przez pajęczaka Warroa Destruktor, która niestety jest z nami do dziś, a w ówczesnych latach zdziesiątkowała pasieki w całym kraju. Dzięki przeprowadzanym wówczas szkoleniom uchroniono pszczoły zrzeszonych w naszym Kole pszczelarzy propagując stosowanie odpowiednich leków i sposobów ich dawkowania, u pszczelarzy niezrzeszonych upadki pszczół sięgnęły 100%.

W latach 1983-84 trzech naszych członków R. Westwal, E. Ruda, A. Bujnowicz otrzymało dyplomy Mistrza Pszczelarza, a 15 osób tytuł Wykwalifikowanego Pszczelarza. Koło brało czynny udział w poprawianiu pożytków pszczelich - posadzono kilkaset lip, jaworów jarzębin i karaganę w liczbie kilku tysięcy. Organizowano wyjazdy do pasiek np. (SHiUZ) w Kocierzowach i na Ogólnopolskie Dni Pszczelarza.
W 1988 roku nastąpiła zmiana zarządu spowodowana perturbacjami jakimi było utworzenie w 1986 roku nieakceptowanego przez WZP zespołu pszczelarzy „BARĆ”. W zespole tym znalazł się nasz pierwszy prezes Roman Westwal i mimo że działalność tego zespołu nie budziła większych zastrzeżeń, a wręcz wyprzedzała ówczesne czasy w podejściu biznesowym do pszczół, WZP wymusił zmianę zarządu, a niektórych członków wykluczono ze struktur WZP. Pełnienie funkcji prezesa powierzono kol. Eugeniuszowi Rudzie, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2001 roku. W tym czasie dzielono się nowinkami technicznymi, doświadczeniem, intensywnie poszukiwano skutecznych leków i metod walki z warrozą. Współpraca Koła z WZP układała się bardzo dobrze o czym może świadczyć fakt, że w 1996 roku nasz członek Marian Banasiak został skarbnikiem WZP.
Po powodzi na południu Polski w 1997 roku, w ramach koleżeńskiej pomocy, członkowie Koła podjęli zobowiązanie przekazania 25 rodzin pszczelich dla poszkodowanych pszczelarzy z gminy Niemodlin i wywiązali się z niego w 1998 roku wiosną. Kontynuowano działania poszerzające bazę pożytkową sadząc lipy, ewodie, jawory i derenie.
W kolejnych latach dbano o prezentowanie pszczelarzom najnowszych osiągnięć organizując wyjazdy do Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, zwiedzanie pasiek w Austrii, czy pokazy budowy uli z poliuretanu. Członkowie Koła mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczenia z pszczelarzami z APIPOL‑u, a także zwiedzić Apifarmę pod Krakowem - firmę farmaceutyczną przetwarzającą produkty pszczele. Na spotkania zapraszano ludzi nie tylko z branży - wykłady wygłaszali także inni specjaliści np. Naczelnik Izby Skarbowej na temat podatku VAT w rolnictwie.
W 2001 roku choroba zabrała Eugeniusza Rudę - wieloletniego Prezesa Koła, który niestety nie doczekał 20 rocznicy Koła świętowanej w 2002 roku. Z okazji 20‑lecia Koła zorganizowano uroczyste spotkanie i wydano kronikę opisującą historię działalności Koła, do której wpisali się obecni na spotkaniu członkowie i zaproszeni goście. Wielu pszczelarzy otrzymało odznaki PZP. Nowym prezesem został Stanisław Majewski, wkrótce wybrany na prezesa WZP w Łodzi. Pełnienie funkcji prezesa powierzono Dariuszowi Rudzie, który sprawuje ją do dziś.

Nowe wyzwania przyniosły nam zmieniające się przepisy związane ze sprzedażą bezpośrednią miodu. W związku ze sprzecznymi doniesieniami dotyczącymi tych przepisów zorganizowaliśmy spotkanie z Pow. Lek. Wet., który rozwiał nasze wątpliwości.
Od 2004 roku organizujemy wymianę wosku na węzę w siedzibie naszego Koła. Jest to duże udogodnienie dla pszczelarzy.

Wzorowa współpraca Koła i WZP umożliwiła w październiku 2005 roku organizację V Wojewódzkich Dni Pszczelarza w Aleksandrowie Łódzkim. Uroczystości te uświetnili swą obecnością m.in. ks. prałat Eugeniusz Marciniak ogólnopolski Kapelan Pszczelarzy oraz dr Jerzy Gala opowiadający o zaletach miodu. Ogromne zaangażowanie naszych pszczelarzy sprawiło, że impreza ta zakończyła się sukcesem i została zapamiętana nie tylko przez mieszkańców Aleksandrowa. Dzięki wygłoszonym wykładom i prelekcjom oraz zorganizowanym kiermaszom i wystawom wiele osób miało możliwość poznać bliżej pożytki płynące z hodowli pszczół i dostrzec pszczelarzy wśród swoich sąsiadów. W związku z obchodami 30‑lecia powstania naszego Koła został ufundowany sztandar, dzięki, któremu jesteśmy jeszcze bardziej widoczni w środowisku pszczelarzy i naszych mieszkańców. W 2022 roku przypada czterdziesta rocznica powstania Koła. Nie mogliśmy świętować jej wraz z prezesem pierwszego zarządu - Romanem Westwalem, który zmarł pod koniec 2021 roku.
Kiedy nie mogliśmy już dłużej korzystać ze „starej” siedziby to przez kilka lat zebrania Koła miały miejsce w DPS „Wrzos”, a od października 2018 roku mamy możliwość spotykania się w sali nowoczesnego budynku MCZK.

Obecnie Koło nasze zrzesza blisko 120 pszczelarzy (nie tylko z Aleksandrowa!) w posiadaniu których jest około 3 i pół tysiąca rodzin pszczelich.
Prawie 100% naszych członków posiada kwalifikacje w zawodzie pszczelarza potwierdzone stosownymi dokumentami.

Obecność pszczół zwiększa plonowanie od 20 do 40%. Dlatego tak ważne jest dobre napszczelenie terenu, przychylność sąsiadów, dobra współpraca z władzami na różnych poziomach. Sens istnienia organizacji pszczelarskich działających właśnie w tych kierunkach nabiera szczególnego znaczenia.
Nasze działania na rzecz pszczół i środowiska naturalnego oraz wysoka jakość produktów pszczelich są zauważane, doceniane, a także nagradzane co było widać choćby przy okazji spotkania opłatkowego w 2018r, Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, wojewódzkiego konkursu „Tygiel Smaków”, Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU 2019” czy Ogólnopolskiego Konkursu „PSZCZELARZ ROKU 2022”.


  2024-05-06
Powrót do strony głównej