Rejonowe Koło Pszczelarskie nr 10 w Aleksandrowie Łódzkim


Pszczoła na kwiecie

O nas Historia Koła Dojazd Konto WWW Jak wstąpić do Koła logo PZP    PZP logo WZP WZP www logo WZP   WZP fb logo Koła w Brzezinach   Brzeziny logo SPZŁ   Łęczyca logo Koła nr 1   Łódź 1 logo Koła nr 2   Łódź 2 pszczoła na kwiatku   Pabianice

Od 24 lutego 2022 r. mogą występować okresowe problemy z dostępem do serwisu.
Wiekszość informacji jest dostępna pod adresem  https://avaris86.home.pl/k10aleks/   Przepraszamy za niedogodności.


Najbliższe zebranie Koła: 1 czerwca 2023

Ważne:
- wysokość dopłaty do przezimowanej rodziny w 2023 roku to 50 zł, nabór wniosków w ARiMR trwa od 1 kwietnia do 31 maja; (wzór wniosku do PLW o wydanie zaświadczenia)
- ARiMR zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich (składanie wniosków było możliwe tylko elektronicznie [ePUE]: 3‑24 kwietnia 2023 r.)
- 21 kwietnia wnioski WZP dotyczące matek, leków i sprzętu zostały przyjęte przez ARiMR.
- pszczelarze chcący skorzystać z dopłat do przezimowanych rodzin oraz z interwencji pszczelarskich (matki, leki, sprzęt) muszą mieć nadany numer w Ewidencji Producentów (tzw. „EP”) (→ lista brakujących nrów)
- weryfikacja dokumentów - prośba o dostarczenie na zebranie kserokopii posiadanych decyzji o nadanych numerach: EP (Ewidencja Producentów), WNI (numeru weterynaryjnego) lub wpisie pasieki do rejestru PLW oraz RHD/SB (jeśli pszczelarz ma taki numer) (można przesłać skany dokumentów na skrzynkę pocztową koła)
- skarbnik wypłaca refundacje za leki i matki zamawiane w 2022 roku
- 10 marca przekazano do WZP listy OC, stan zapotrzebowań na matki, leki i sprzęt
- do 15 lutego były zbierane zapotrzebowania dotyczące matek, lekówsprzętu
- oferty na matki i odkłady w 2023 r.   (lista producentów zarejestrowanych w ARiMR)
- ceny leków przeciw warrozie w 2023 r.. Wykaz refundowanych leków (2023-01), bieżące informacje.
- w tym i w minionym roku wykryto kolejne ogniska zgnilca amerykańskiego w Łodzi i okolicach (np. Aleksandrów Ł., Lutomiersk). Szczegóły: https://avaris86.home.pl/k10aleks/zgnilec.html.
- jak chronić się przed zgnilcem?
- warunki ubezpieczenia OC w 2023 r. (polisa 2023-04-28 00:00 do 2024-04-27 23:59)
- warunki udziału w interwencjach w sektorze pszczelarskim ARiMR w 2023 r. (matki, leki, sprzęt)
- mamy książkę telefoniczną koła
- każdy członek Koła może korzystać z indywidualnego konta w naszym serwisie WWW
  W sprawie założenia konta prosimy zgłaszać się do administratora serwisu


22 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowym Dniu Ziemi WZP w Łodzi poinformował o rozpoczęciu czwartej edycji konkursu fotograficznego „Pamietajmy o ogrodach” popularyzującego ogrody jako przestrzeń powiększającą bioróżnorodność ekosystemów roślinnych Polski i zwiększającą ilość pożytków pszczelich, szczególnie w okresach poza kwitnieniem rzepaku, akacji czy lipy.
Wiecej informacji na stronie internetowej WZP (regulamin, karta zgłoszeniowa).


Twarz Eugeniusza Marciniaka 16 kwietnia 2023 r. w wieku 84 lat zmarł ks. prałat Eugeniusz Marciniak - pszczelarz, wieloletni kapelan pszczelarzy, autor kilkudziesięciu pozycji książkowych i artykułów na temat apiterapii, redaktor i wydawca Kalendarza Pszczelarza Polskiego. Przez prawie 3 lata był redaktorem naczelnym miesięcznika „Pszczelarz Polski”. Kierował Fundacją Pomocy Człowiekowi i Środowisku „Humana Divinis”. Więcej informacji na stronie internetowej PZP.   Został pochowany w parafii Wielenin.


logo ARiMR Od 1 kwietnia 2023 r. ARiMR udostępniła wzór wniosku i rozpoczęła przyjmowanie dokumentów w sprawie indywidualnych dopłat (50zł) do przezimowanych rodzin pszczelich. Wnioski można składać do 31 maja 2023 r.   Więcej informacji na stronie internetowej ARiMRPZP.
Od 3 kwietnia 2023 r. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków dotyczących interwencji w sektorze pszczelarskim. Wnioski (tylko elektronicznie) można składać do 18 24 kwietnia 2023 r.


logo LODR w Bratoszewicach 3 kwietnia 2023 r. w Bratoszewicach przeprowadzono szkolenie dla pszczelarzy „Zdrowie i choroby pszczół - aktualne problemy i innowacyjne rozwiązania”. Przedstawiono tematy: „Aspekty innowacyjności w zapewnieniu zdrowia pszczół w Polsce” (dr Andrzej Bober), „Pestycydy w środowisku rolniczym, a zdrowie pszczół” (dr Tomasz Kiljanek), tematyka z zakresu zgnilca amerykańskiego (dr Andrzej Bober).
Udział był bezpłatny, liczba miejsc ograniczona; wymagana była wcześniejsza rejestracja.


2 kwietnia 2023 r. w Grabowie miało miejsce VII Spotkanie Pszczelarzy. Najpierw prelekcja „Jak założyć własną miodosytnię”, potem msza w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika.
Relacje w serwisach SPZŁWZP.


Przedstawiciele ARiMR prowadzący szkolenie 23 marca 2023 r. ARiMR przeprowadziła szkolenie dla przedstawicieli organizacji pszczelarskich. Wszystkie interwencje w ramach Planu Strategicznego będą obsługiwane tylko elektronicznie. Zaprezentowany „system informatyczny” praktycznie nie uwzględnia specyfiki pracy organizacji pszczelarskich (brak API, brak możliwości wczytania wcześniej przygotowanych danych), a jego obsługa przez organizacje jest bardzo pracochłonna. Cieszy optymizm organizatorów szkolenia, martwi bardzo krótki czas, który pozostał organizacjom pszczelarskim na wprowdzenie do „systemu” wszystkich wymaganych przez ARiMR danych.


19 marca 2023 r. w Łasku zorganizowano szkolenie pszczelarskie. Wykład „Szybki i skuteczny rozwój rodzin pszczelich na wiosnę” poprowadził Tomasz Kędziora - nauczyciel z Pszczelej Woli.


Logo PTN 14‑15 marca 2023 r. w Puławach odbyła się 60. Naukowa Konferencja Pszczelarska, organizowana przez Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Pszczelnictwa w Puławach oraz Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe. Logo InHort Miejsce wydarzenia: aula Weterynaryjnego Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Relacja na stronie PZP.
Program konferencji można było znaleźć na stronie internetowej organizatora.


7 marca 2023 r. PZP poinformował o niespodziewanej śmierci dr Piotra Skubidy, który zawodowo związany był z Zakładem Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach. Kierował tam zespołem zajmującym się technologią i gospodarką pasieczną. Przez wiele lat prowadził certyfikowaną pasiekę ekologiczną instytutu, był cenionym wykładowcą i organizatorem wielu edycji Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Był doświadczonym pszczelarzem zaangażowanym w społeczną pracę na rzecz PZP (WZP w Lublinie). Cieszył się uznaniem wśród kolegów pszczelarzy i zawsze można było liczyć na Jego pomoc.


2 marca 2023 r. w trakcie Zebrania Sprawozdawczego członkowie koła podsumowali działalność zarządu w minionym roku, dyskutowali o obecnej sytuacji i planach na najbliższe miesiące. Dokonano niezbędnych korekt w składzie zarządu koła i komisji rewizyjnej.


Logo InHort PZP zachęca pszczelarzy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Zakład Pszczelnictwa Instytut Ogrodnictwa PIB w Puławach.
Coroczna ankieta jest częścią zadania „Monitorowanie fenologiczno-rolniczych warunków stacjonowania pasiek” (badania prowadzone przez Zakład Pszczelnictwa od 1958 r.).


Książka i medal 5 lutego 2023 r. w Aleksandrowie Łódzkim wystapiła z wykładami dr hab. Aneta Strachecka, współautorka książki „Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej” wróżnionej srebrnym medalem Apimondia 2022. Tematy wykładów: Ciało tłuszczowe jako centrum dowodzenia w organizmie pszczoły oraz Zastosowanie produktów pszczelich w medycynie i farmacji.


logo pszczelowolskiej szkoły 20‑22 stycznia 2023 r. odbywała się VIII Międzynarodowa Konferencja Pszczelarska w Pszczelej Woli. O hodowli pszczół, gospodarce pasiecznej, chorobach pszczół dyskutowali specjaliści krajowi i zagraniczni. Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Rolniczych. Nie zabrakło naszych reprezentantów. Fotorelacje w serwisach WZPPZP.


logo konferencji: zielonkawy ul 19 stycznia 2023 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zorganizował Naukową Konferencję Pszczelarską „Nauka praktyce”. Była to pierwsza taka konferencja, podczas której naukowcy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, zajmujących się pszczołą miodną, byli w jednym miejscu. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze i najważniejsze osiągnięcia polskich naukowców mające aspekt praktyczny - użytkowy w codziennej pracy pszczelarza. W programie Ocena jakości matek pszczoły miodnej, Wymiana matek pszczelich podstawą racjonalnej gospodarki pasiecznej, Dobrostan pszczół a interes pszczelarzy, Pole elektromagnetyczne jako nowy czynnik w gospodarce pasiecznej i wiele innych. W czasie konferencji odbyła się premiera książki Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej. Udział w konferencji był bezpłatny.


Od 2023 r. wszystkie dotychczasowe mechanizmy wsparcia pszczelarzy przechodzą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i będą to „Interwencje w sektorze pszczelarskim”. W mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć tylko podmioty wpisane do ewidencji producentów („EP”).
13 stycznia 2023 r. PZP opublikował odpowiedź MRiRW w sprawie wytycznych do programów wsparcia pszczelarstwa w latach 2023‑2027. Prace ministerstwa nad wytycznymi wciąż trwają ale wstępne informacje o zakresie możliwego wsparcia (sprzęt, leki, matki/odkłady) znalazły się w piśmie MRiRW z 12 stycznia 2023 r.


Tablica z napisem "zgnilec". UWAGA ZGNILEC !!!
W 2023 roku wykryto ognisko zgnilca w wojwództwie piotrkowskim (gmina Ręczno).
W 2022 roku wykryto ogniska zgnilca w wojwództwie łódzkim (Łódź, Krzywiec, Sanie, Lutomiersk, pow. opoczyński, piotrkowskibełchatowski) wokół których zostały wyznaczone obszary zapowietrzone. Powstał poradnik pomagający pszczelarzom chronić pszczoły przed zgnilcem.

Politechnika Białostocka ma patent nr P.433993 na wynalazek „Kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół”.

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) wydało zgodę na użycie pierwszej w historii szczepionki dla pszczoły miodnej. Wydano warunkową zgodę i dotyczy ona tylko zawodowych pszczelarzy. Naukowcy będą badać i oceniać skutki działania preparatu. Szczepionka została opracowana przez amerykańską firmę biotechnologiczną Dalan Animal Health, a produkować ją ma Diamond Animal Health. Fragment zdjęcia pszczoły na kwiecie opublikowano za zgodą autora
  ©   2023-05-22 M & T.